Er zijn in de provincie meerdere organisaties actief die zich sterk maken voor de kwaliteit van de koorzang in Noord-Brabant. Een aantal van hen heeft zich verenigd in het samenwerkingsverband  ‘Korenveld’.

De samenwerking bestaat uit het uitwisselen van informatie, het onderlinge afstemmen van visies en doelstellingen en het realiseren van gezamenlijke projecten. Korenveld ziet samenwerking als middel om te kunnen bijdragen aan een grotere synergie, een verhoging van het kwaliteitsniveau en het effectiever benutten van ieders energie. Ook denkt Korenveld Noord Brabant dat ze voor de provinciale overheid de gesprekspartner kunnen zijn die het vocale veld overziet.

Stichting Brabant Koor
Stichting Maestro
Stichting Eduvox
Stichting Zuid Nederlands Concertkoor
Stichting Koorplein Noord Brabant
Federatie van Tilburgse Zangverenigingen
Kunstloc Brabant
Eindhovense Koren Federatie