Nieuwe site Korenveld live!

Nieuwe site Korenveld live!

Vanaf 15 oktober 2018 is de site van Korenveld Brabant online!

Korenveld Brabant is een samenwerkingsverband tussen diverse organisaties, met als doel het uitwisselen van informatie, het onderlinge afstemmen van visies en doelstellingen en het realiseren van gezamenlijke projecten. Korenveld ziet samenwerking als middel om te kunnen bijdragen aan een grotere synergie, een verhoging van het kwaliteitsniveau en het effectiever benutten van ieders energie.

Deelnemende organisaties zijn: Federatie Tilburgse Zangverenigingen, Stichting Babel, Stichting Brabant Koor, Stichting EduVox, Stichting Koorplein, Stichting Maestro, Stichting Zuid Nederlands Concertkoor

Op deze site zullen wij u informeren over onze activiteiten!

admin

You must be logged in to post a comment